Velkommen til Frøya Næringsforum

Frøya Næringsforum er en interesseorganisasjon for næringslivet på Frøya.

Et solid nettverk er viktig i arbeidet for å bedre rammevilkårene for våre medlemsbedrifter.

 
 
Aqualine

Aqualine

Kraft og Mangfold

Frøya har et solid næringsliv som står for en betydelig verdiskaping. De største bedriftene finner vi innen de marine og maritime næringer. Som en konsekvens av dette er det vokst frem en sterk service og leverandørindustri til oppdrettsnæringen.


Lokalt eierskap

Et betydelig fortrinn innen samfunns- og næringsutvikling er at de største bedriftene på Frøya har lokalt eierskap. Kort vei til beslutningstakerne og en kapitalsterk patriotisme er av stor betydning for utviklingen på Frøya.

Eksempler på dette er Frøya kultur- og kompetansesenter, som inneholder videregående skole og kulturhus, og Frøya storhall som åpnet i 2017. Store investeringer som ikke hadde vært mulig uten betydelig medfinansiering fra næringslivet. Blått Kompetansesenter, som åpnet i juni 2016, er et annet eksempel.

Frøya storhall

Frøya storhall