Bli medlem

Som medlem av Frøya Næringsforum vil din virksomhet ta del i følgende fordeler:

  • Medlemspriser på alle våre arrangement, seminarer og kurs.
  • En møteplass som bidrar til nettverksbygging og faglig påfyll.
  • Tilgang til frokostmøter og medlemstreff flere ganger pr. år
  • En felles front for påvirkning av rammebetingelser.
  • Bygge under samarbeid mellom næringsliv og offentlig forvaltning.
  • Aktiv næringspolitisk påvirkning.
  • Bistand til å løse felles utfordringer, gjennom prosjekt og aktiviteter.

Fyll ut skjemaet og bli med i frøya næringsforum

Kontaktperson *
Kontaktperson
http://