Våre fokusområder

Dette er noen av de viktigste sakene som Frøya Næringsforum arbeider med.

 
 
Kystekspressen

Kystekspressen

Samferdsel

Havbruksnæringen er i sterk vekst og beveger seg nå mer fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert. Dette betyr at vi i dag har et utstrakt samarbeid med NTNU og SINTEF.

Frøya har pr. i dag ikke et kollektivtilbud som er godt nok tilpasset tjenestereiser og pendling. Frøya Næringsforum arbeider derfor med en ny direktebåt rute mellom Sistranda og Trondheim.

FNF har etablert en prosjektgruppe som ser på mulighetene for et bedre kollektivtilbud for tjenestereiser og pendling.

Møreforskning har fått i oppdrag å utarbeide en rapport som nå er ferdig og offentliggjort juni 2018.


Havromsteknologi

Frøya er tillagt en viktig rolle i utviklingen av Ocean Space Centre, og vil med det bli et globalt senter for utviklingen av havbruk og havromsteknologi.Dette vil øke attraktiviteten, og reisevirksomheten til øyregionen med det mangedobbelte fra dagens nivå.

Lokale aktører planlegger i samarbeid med Sintef Ocean et katapultsenter for ny teknologi på Frøya. Prosjektet vil knytte forskningsmiljøene tettere på industrien og legge til rette for innovasjon.

Salmars Ocean farm 1

Salmars Ocean farm 1


Hotell Frøya

Hotell Frøya

Supen pøbb

Supen pøbb

Reiseliv

Det er Hotell Frøya som er “lokomotivet” i reiselivet på Frøya. Hotellet er kåret til "Midt Norges beste hotell" av Tripadvisor og booking.com

I tillegg har vi flere spisessteder på Sistranda som Rabben Marina og Restaurant, Mona Lisa Pizzeria og Frøyagrillen. Og vi har Gaustadbrygga på Titran. 

I tillegg er vår store stolthet Øyrekka, som virkelig er i "vinden" for tiden. Supen Pub på Bogøvær er kjent for sin gode atmosfære, Fish&Chips og et fantastisk folkeliv i sommerhalvåret. Hele 600 besøkte Bogøya på ei enkelt helg i august 2018.

Havna Kafe på Mausund er også kjent for god mat og atmosfære.

I tillegg er Mausund også kjent som festival og Spel øya. "Oda fra Havet" spilles annen hvert år og solgte i 2018 ca 1100 billetter.

Sula har Sula Rorbuer,Terna Pub, Fyret med Fyrmesterboligen og omtales som en av de vakreste perlene som finnes utafor Frøya.


Frøya handelsstand

Frøya Næringsforum jobber kontinuerlig for sentrumsutvikling.

Vi støtter våre butikker i Frøya Handelsstand etter de behov de måtte ha ifb med moteshow, kompetanseheving og andre arrangement.

Våre butikker har et godt utvalg og har meget god service.

Mange blir overrasket over utvalget i butikkene på Frøya. Det er faktisk blitt en merkevare for mange av våre tilreisende. 

Næringsforeningen er opptatt av lokal handel og jobber kontinuerlig med å styrke konkurranse situasjonen for de små butikken.

Moteshow 2017

Moteshow 2017


Frøya kultur-og kompetansesenter

Frøya kultur-og kompetansesenter

SKOLE og utdanning

Frøya Næringsforum har de siste år brukt mye ressurser på å unngå en omorganisering som betyr en sammenslåing av studieretning for studiespesialiserende fag ved Guri Kunna videregående skole..

Dette med bakgrunn i at vi har et voksende næringsliv med et enormt behov for all kompetanse i årene som kommer innenfor alle bransjer. Studiespesialisering er også et viktig ledd i det å beholde ungdommen lengst mulig på Frøya, og at de på denne måten også i større grad kommer tilbake igjen etter endt utdanning.

Dette oppleves som en nedbygging av skolested Frøya.

Her har hele det lokale næringslivet vært tydelig på sin misnøye og mener dette har negative konsekvenser for lokalsamfunnet og de behov som næringslivet har.

Vi jobber tett opp imot den videregående skolen for å sikre at ambisjonene for vekst er reelle og at utviklingen er til det beste for oss på Frøya.