Jun
12
5:00 PM17:00

Årsmøte i Frøya næringsforum 2018

Årets årsmøte er «fullpakket» av informasjon og aktuelle tema.
* Et nytt industrieventyr til havs? Vi får en presentasjon fra Nutrimar AS v /prod leder Conor Foster
* Orientering om arbeidet med ny hurtigbåtrute Frøya-Trondheim v/ styreleder Espen H Hauan
* Prosjekt og nye studietilbud ved Guri Kunna vgs v/Trude Heggstad
* Middag og Quiz!!!

View Event →